Als de samenwerking stroef gaat…

Over het algemeen brengt je een groot deel van je leven door op je werk. Je collega’s zien je doorgaans vaker en langer dan je vrienden of zelfs je familie. Daardoor kan de scheidslijn tussen werk en privé vervagen. Als je daarbij jezelf en je functie onvoldoende van elkaar kunt onderscheiden (je bent je werk geworden in plaats van dat je je werk doet of hebt), kan samenwerken een uitdaging worden.

De symptomen die je dan ziet in het team: 

 1. Teamleden vatten feedback persoonlijk op waardoor het ze raakt en ze het niet meer op waarde kunnen schatten. Een veel geziene reactie is dan jezelf gaan verdedigen.
 2. Men stopt met het geven van feedback aan collega’s omdat er te defensief op gereageerd wordt.
 3. Er wordt alleen nog over elkaar gepraat en niet meer met elkaar (dat geeft immers gedoe). 
 4. Sommige teamleden gaan zich over-verantwoordelijk voelen voor hun werk en kunnen daardoor lastig taken uit handen geven. 
 5. Men neemt geen suggesties meer aan van elkaar.
 6. De sfeer voelt onveilig omdat men te veel zaken op zichzelf betrekt.

Vaardigheden trainen 

Het loont om te investeren en de vaardigheden om te reflecteren en te mentaliseren. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, zullen teamleden goed in staat zijn om naar hun eigen functioneren te kijken en kunnen ze zich moeiteloos inleven in een ander teamlid.

Deze vaardigheden lijken eenvoudig, maar dat zijn ze niet. In de praktijk zien wij bij drukte, reorganisaties, een hoog verzuim, of stress deze vaardigheden naar de achtergrond verdwijnen. Teamleden trekken zich terug, zijn lastig aanspreekbaar, of niet meer voor rede vatbaar. 

Reflecteren 

Door te reflecteren onderzoek je eigen aannames, overtuigingen en vooronderstellingen. Het maakt je bewust waarom je doet wat je doet (of juist niet doet). Reflecteren geeft je ook inzicht in hoe de ander op jouw reageert en zelfs waarom dat zo is.

Verbaas je je bijvoorbeeld wel eens waarom je teamleden zo gesloten zijn tegen je? Vraag je jezelf dan eens af wat jouw aandeel hierin kan zijn. Wat doe waardoor de ander niet open is. We zijn van nature geneigd vrij oppervlakkig te reflecteren en leggen oorzaken liever bij anderen. Toch is het interessant om te kijken naar jouw eigen bijdrage hierin. 

 

Mentaliseren

Mentaliserende vaardigheden zorgen ervoor dat je je kunt verplaatsen in iemand anders om zijn of haar gevoelens, gedachten en verlangens beter te begrijpen. En dat doe je zonder projecties of (voor) oordelen. 

Je begrijpt dan beter waarom een ander doet wat hij doet. Dit gaat vaak al onbewust, vooral sensitieve mensen doen dit van nature.
Bij druk of stress en emoties echter trekken we ons snel terug op onze ‘eigen helft’. Dan is het ineens niet meer zo gemakkelijk om begrip te hebben of een constructief gesprek te voeren.

De vaardigheid mentaliseren wordt vaak onderschat terwijl deze juist veel waarde heeft in teams. Wij adviseren organisaties om bij het aanname beleid deze criteria toe te voegen. Het voorkomt een hoop gedoe in teams en samenwerkingen. 

Werken IN een goed functionerend team

In goed functionerende teams gaat de communicatie en het samenwerken bijna vanzelf. Teamleden durven zich uit te spreken, niet alleen over de inhoud, maar ook over de omgang met elkaar.
Teamleden kunnen en durven naar zichzelf kijken. Ze zijn niet bang om fouten toe te geven en willen ze zelfs delen zodat anderen ervan kunnen leren.
Ze kunnen zich verplaatsen in hun collega’s, ook als de druk op de ketel komt te staan.

Uiteraard is er in goed functionerende teams ook wel eens gedoe, dat hoort erbij. Het is echter veilig genoeg om kritiek op elkaars functioneren uit te spreken en er professioneel over in gesprek te gaan. De sfeer en de samenwerking is veilig.

Hoe is het in een Niet goed functionerend team?

In moeizame samenwerkingen zien we iets heel anders. De sfeer is gespannen en voelt onveilig aan. Uitspreken, bespreken of elkaar aanspreken is lastig en gebeurt niet tot nauwelijks. Teamleden voelen zich snel aangevallen en vatten feedback te persoonlijk op. In de communicatie zien we vooral actie-reactie patronen met felle discussies als gevolg, veelal over de inhoud. Soms worden er de hele dag flauwe grappen gemaakt over elkaar. De teamleden zijn niet voldoende in staat om te kijken naar hun eigen aandeel in de relatie en er is weinig reflectie op de omgang met elkaar. Soms storen teamleden zich er aan, maar het wordt ook geaccepteerd. ‘Zo gaat het hier nu eenmaal’. 

Ik herken dit en wil er meer over weten
Haperende samenwerking heeft veelal twee oorzaken.

 

ONDUIDELIJKHEDEN

 1. Onduidelijkheden in de eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de teamleden
 2. Onduidelijkheid over wat je collega’s nu eigenlijk wel of niet doen. 
 3. Te weinig zicht op hoe de besluitvorming plaats vindt.

DE FUNCTIE TE PERSOONLIJK MAKEN

 1. Mensen nemen hun werk te persoonlijk.
 2. Ze zijn niet meer aanspreekbaar op hun functioneren en vatten suggesties, of feedback persoonlijk op.
 3. Vaak reageren ze defensief, waardoor op den duur helemaal niet meer gecommuniceerd wordt. 
effectief – bewezen – op maat gemaakt

PROGRAMMA’S

Teamvaardigheden trainen

Samenwerken

 

Inhoud programma
Vraagstuk analyse + programma

Als er al gedoe is 

 

inhoud programma
Intervisie en supervisie traject

Intensief jaar programma

Inhoud programma
Om over na te denken

Voorkomen beter dan genezen

nieuwsbrief

Wil je af en toe een nadenker, een tip of goede ideeën ontvangen over samenwerken en teams? 

Ja, ik wil nog meer weten

Stuur ons een bericht en we vertellen je vrijblijvend nog veel meer over hoe teams professioneel en veilig kunnen samenwerken.