Sta je met het je collega’s voor een verandering in werkwijze of samenstelling? Geeft dat verdeeldheid of spanning in het team, de samenwerking en/of de organisatie?

Met de workshop ‘Inzicht in typisch gedrag bij verandering‘ geven we laagdrempelig inzicht in hoe mensen omgaan met opgelegde verandering en hoe je hier als veranderaar mee om kunt gaan. 

2,5 uur | op uw of op onze locatie in Meppel |  € 850,- excl. | gratis annuleren ivm corona

Wat is typisch gedrag bij opgelegde verandering?

In deze workshop belichten we gevoelens en emoties van zowel veranderaar als van degenen die moeten veranderen. Deze twee kunnen onbedoeld met grote snelheid van elkaar af bewegen. Inzicht in gedrag- en communicatie patronen kunnen je helpen weer gezamenlijk verder op te trekken in het verander proces. 

Met behulp van de verandercurve maken we inzichtelijk hoe veranderprocessen kunnen vastlopen op gedrag van de betrokkenen. We gaan daarbij in op het individu in de verandering, maar ook welke groepsdynamische processen worden geactiveerd. 

Ons streven is het vergroten van de veranderingsbereidheid, zonder daarbij het fundament te vergeten: flexibel laveren tussen behoud van het goede en open staan voor het nieuwe. 

Voor wie is dit interessant? 

Deze workshop is interessant voor professionals die veranderingen begeleiden en teams die te maken krijgen met opgelegde veranderingen.  

Wat brengt het je? 

De workshop geeft: 

  • inzicht in veel voorkomend gedrag bij verander strategieën
  • inzicht in het effect van de verandering op de betrokkenen.
  • Manieren om professioneel om te gaan met tegenreacties van betrokkenen die ook heel persoonlijk kunnen worden. 

‘Er is weerstand op de verandering’ horen we vaak. En ‘dat vraagt tijd, en dat hebben we niet’. Weerstand is ook heel frustrerend voor de veranderaar die de blik al op de eindstreep heeft.

Weerstand is vaak onhandige communicatie van iemand die zich geraakt of niet serieus genomen voelt. Luisteren naar wat er (al dan niet onhandig) écht gezegd wordt is de grote uitdaging voor de veranderaar. 

Inzicht is één, toepassen een andere
 
Het begeleiden van verandering vraagt best veel van de veranderaar en van het team. 
 
Stel: Er staat een boze (want teleurgestelde) ietwat sceptische (want al de zoveelste verandering) collega voor je die het beslist niet eens is met de manier van veranderen, het tempo, of het doel.
Als veranderaar heb je geleerd goed te luisteren en door te vragen. Hoe je ook probeert, het lijkt niet het gewenste effect te hebben. De emoties lopen snel op, zowel bij jou als bij je collega. 
 
Wat nu?
In deze workshop begeleiden we je hoe je met deze situaties om kunt gaan. Hoe buig je mee, hoe houd je het overzicht, hoe blijf je professioneel en hoe ga je écht in gesprek? 
 
Groepsdynamiek
Het team en de dynamiek in de groep heeft ook invloed op gedrag en communicatie van de teamleden. We geloven sterk in de kracht van het individu, maar we vlakken de kracht van het team zeker niet uit. Je kunt als veranderaar gebruik maken van die kracht en deze vóór je laten werken. We laten je ervaren hoe. 
 
Leiderschap
Als veranderaar of als leidinggevende wordt er veel van je gevraagd. Je wilt graag de relatie met iedereen goed houden, maar ook de veranderopdracht volbrengen.
Als de spanning oploopt kan de kritiek op de verandering persoonlijk op jou gericht worden. En dat kan best pittig zijn!
We geven je inzichten in hoe je hier mee om kunt gaan. Zodat je professioneel aanspreekbaar blijft maar het niet mee naar huis neemt. Thuis heb je immers wel wat anders te doen. 

Trainers

Annemarie Noordam
Bedrijfsopleidingen Trainer | Coach

Babette van den Brink
Trainer | Coach |Conflictcoach

Praktische informatie

Waar is het? 

Onze trainingszaal in Meppel is ingericht volgens de laatste richtlijnen van het RIVM en de branche vereniging voor trainers, de NOBTRA.

De zaal is geschikt voor maximaal 10 personen. Er is voldoende handdesinfectie aanwezig en de deurklinken worden met regelmaat schoongemaakt.

Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.

Twijfel je vanwege corona? We annuleren de boeking kosteloos bij eventuele beperkende coronamaatregelen vanuit de overheid.

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Zomerdijk 9e – 7942 JR Meppel
Kantoor B@5

Telefoon: 0522-230461

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.