Wij werken veilig volgens de laatste richtlijnen van het RIVM.
We houden 1,5 meter afstand, zorgen voor schone deurklinken en doen er alles aan om je zorgeloos te begeleiden.
We geven je bij aanvang geen hand, maar begroeten je met oogcontact en een hartelijk woord.

Individuele begeleiding

 
Heb je vraagstukken over je functioneren? Over je doelstellingen en of deze passen bij jou als persoon? Loop je vast in patronen waar je geen grip op krijgt? Maak een afspraak met onze gecertificeerde en goed opgeleide coach/begeleiders.


Werkwijze

Er vindt altijd een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat voor jou de best passende begeleiding is en welke werkvorm het beste bij je past.

De werkwijze is een cyclus van zo’n 3 tot 5 sessies met bij voorkeur een korte tussentijd van 2 tot 4 weken. Incidenteel opfrissen met een langere tussentijd is ook mogelijk.

Onze manier van werken geeft je heldere inzichten in jezelf en de problematiek waar je tegen aanloopt.
Deze inzichten geven ruimte om dat wat je wilt veranderen te veranderen.

Direct een gesprek aanvragen

Conflict coaching

 
Conflicten op de werkvloer zijn lastig en ondermijnen optimale samenwerking. Vaak ligt de oorzaak in zaken die onder de tafel blijven. Door deze open en eerlijk te benoemen, ontstaat begrip voor ieders standpunt. Dat is nodig om ruimte te maken voor optimale samenwerking.
Na een individuele intake stellen we een trajectplan op, gestoeld op de volgende uitgangspunten:
  • Bespreekbaar maken wat nog niet bespreekbaar is
  • Belang van open, eerlijke, transparante communicatie
  • Begrip voor elkaars belangen, waarden en drijfveren
  • Kwetsbaarheid kunnen tonen in (dreigende) conflictsituaties
  • Inzicht in emoties bij (dreigende) conflicten
De aanpak is specifiek gebaseerd op de aard van het (dreigende) conflict. De gebruikte interventies worden hierop afgestemd.
We gaan uit van coöperatieve volwassen inbreng van betrokkenen. In sommige gevallen kunnen we daarvoor eerst individuele begeleiding aanraden.
 
Direct een gesprek aanvragen

Intern begeleider / vertrouwenspersoon

Vind je het belangrijk dat er in je organisatie ruimte is voor externe ondersteuning?
Een extern begeleider en vertrouwenspersoon heeft een indirecte binding met de organisatie en is in die zin neutraal. Dit zorgt voor een objectieve werkwijze. Veelal is 1 of 2 gesprekken met een vertrouwenspersoon voldoende. Het gaat meestal om het luchten van het hart. We geven dan advies over een richting of over mogelijkheden. Het sterkt om zelf het gesprek of de situatie verder aan te gaan.

Verschil met coachen
Bij coachtrajecten werken we veelal aan een vooraf gesteld doel. Als intern begeleider gaat het vooral over het ordenen van gedachten waardoor iemand zelf het heft weer in handen neemt, áls hij of zij dat wil.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan over pestgedrag, intimidatie, MeToo situaties of niet lekker in je werk zitten.
 
Neem contact op over de verschillende mogelijkheden.
Ja, ik wil graag meer weten