Individuele coaching

Onze aanpak

We begeleiden je bij terugkerende vraagstukken in je werk en/of leven. Bijvoorbeeld vragen over de balans in je werk-privé, (persoonlijk) leiderschap, belemmerende oude overtuigingen, hardnekkige patronen, irritaties of onzekerheden, ontwikkelen van je bewustzijn, balans gevoel-verstand, contact en interactie met anderen, omgaan met hiërarchie, etc. 

We zijn professioneel opgeleid om je zuiver en deskundig te begeleiden. Jouw persoonlijke vraagstukken staan centraal. 

In onze begeleiding is het ‘nu’ belangrijk. Hoe ga je om met jezelf en de situaties die je meemaakt?
Ons doel is ruimte te creëren om je eigen patronen te bestuderen, inzicht te krijgen en vervolgens keuzes te maken om het op jouw manier anders te doen. 

Maak die eerste stap!

Overweeg je een coach en wil je graag kennis maken? Onze eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. We houden dit gesprek op ons kantoor of desgewenst via zoom. 
Besluit je hierna om je coachtraject met ons aan te gaan? Dan kun je het volgende verwachten.

Ja, ik wil vrijblijvend kennismaken

Coachings monitor

Na inschrijving krijg je van ons een digitale link naar de Coaching Monitor. Hierin vul je je wensen en leerdoelen in en beantwoord je een aantal vragen over je context. Bijvoorbeeld wat je belangrijk vindt in je leven en werk.

Optioneel sturen we een 360®feedback vragenformulier aan een door jezelf aangewezen peergroup. De uitkomsten hiervan kunnen je inzicht geven in eventuele blinde vlekken. Dit rapport wordt alleen met jou gedeeld. Aan deze 360®feedback zijn geen kosten verbonden.

Kies optioneel voor de Discover rapportage

DISCOVER is een online analyse-instrument dat snel en laagdrempelig inzicht geef in je persoonlijkheid, waar je staat, waar je naartoe kunt groeien en welke stappen daarvoor nodig zijn. Je ontvangt bij het eerste gesprek de uitgebreide rapportage. Hieronder vind je meer informatie. 

Wil je ook inzicht in je gedrag en je drijfveren?

Wij zijn gecertificeerd Discover professional.
DISCOVER is een online analyse-instrument dat inzicht geeft in je gedrag en je  drijfveren (waarom doe je wat je doet).
Het is een ontwikkelinstrument dat snel en laagdrempelig inzicht geeft in je persoonlijkheid, waar je staat, waar je naartoe kunt groeien en welke stappen daarvoor nodig zijn. Het rapport bestaat uit twee onderdelen:

  • Gedragsanalyse: Inzicht in hoe iemand zich gedraagt en wat dit betekent voor onderlinge communicatie en samenwerking.
  • Drijfverenanalyse: Inzicht in wat iemand wil, nastreeft, enthousiast van wordt en waar juist desinteresse ligt.

Inzicht hierin maakt dat je gerichte stappen kunt zetten in je ontwikkeling omdat duidelijk wordt waar je potentieel, je kwaliteit en je valkuil ligt.
De DISCOVER rapportage vraagt een investering van € 195,- excl. btw.
Wij zijn hiervoor gecertificeerd door PLATO, waar we tevens de rapportage afnemen.

Babette van den Brink

Het doel van mijn coaching is je zo te begeleiden dat je bewuste keuzes kunt maken om je werk en privéleven de inhoud te geven die past bij jouw persoonlijkheid, capaciteiten én context. Je persoonlijke doelen staan centraal en kunnen gaandeweg veranderen door de inzichten die je krijgt.
 
Ik coach ontwikkelingsgerichte vraagstukken op het gebied van leiderschap, authenticiteit, autonomie, persoonlijke leiderschap, zingeving, werk-privé balans en bewustzijn. Ook al zijn dit abstracte thema’s, ik sta met beide benen op de grond. Ik vind het belangrijk dat je er in het hier en nu mee uit de voeten kunt.
Ik confronteer met mildheid en humor en ben gericht op groei en ontwikkeling.
 
 
Opleiding
Ik ben officieel gecertificeerd en opgeleid coach en conflict coach en 6 jaar verbonden geweest als docent aan de coachopleiding met EIA – keurmerk (European Individual Accreditation) van BGL& Partners.
Drie jaar geleden heb ik een intensieve 3-jarige particuliere coachopleiding ‘Bewust zelfmanagement en communicatie’ afgerond.

Annemarie Noordam

Mijn ervaring is dat het prettig is om met een coach te praten om je te laten ondersteunen met waarmee je bezig bent. Ik stel je vragen die je jezelf niet stelt waardoor je net even anders kijkt. Ik ga ook altijd op zoek naar de vraag achter jouw vraag. Want juist daar kom je interessante antwoorden tegen.

Ik laat je zien wat het effect is van je communicatie en/of handelen zodat je bewust wordt of dat effect wenselijk voor je is. Ik geloof dat iedereen kan veranderen als je ook werkelijk bereid bent om naar jezelf te kijken.

Als coach vind ik het belangrijk om je te prikkelen naar een volgende stap van ontwikkeling, voor jezelf, het team of de organisatie. Ik ben een ervaren coach op het gebied van ondernemerschap, netwerken, kansen zien en creëren en communicatie.

Opleiding
Ik ben als opleidingskundige afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan de faculteit pedagogische wetenschappen. Daarbij ben ik geaccrediteerd voor TeamRollen van Belbin en gecertificeerd voor Reflecteren in Actie. Onlangs heb ik de intensieve particuliere 3-jarige coachopleiding ‘Bewust zelfmanagement en communicatie’ afgerond.

Intensief en leerzaam

Ik heb de coaching heel prettig gevonden. Eerlijk, confronterend en leerzaam. Ik sta nu steviger in mijn leidersrol.

Persoonlijk

Ik voelde me gezien en gehoord en heb echt goede inzichten gekregen hoe ik mijn grenzen beter hanteer en communiceer. Ik vond het heel prettig.

Professioneel

Ik vond de begeleiding professioneel en afgestemd op mijn tempo. Ik heb mijn doelen zeker bereikt!