Cultuur verandering door intervisie | supervisie

Iedereen weet dat een cultuur veranderen kleine stapjes vraagt en een lange adem. Een onprettige of niet functionele werksfeer kan na verloop van tijd in de muren gaan zitten. Je moet van goede huize komen om daar verandering in te brengen. De leidinggevende gaat op eieren lopen, medewerkers wikken en wegen hun woorden of zeggen op den duur helemaal niets meer. 

Het is mogelijk om deze cultuur een zetje de andere kant op te geven. Maar het valt of staat met de bereidheid om naar je eigen handelen te kijken. Stel jij jezelf nog vragen? Bijvoorbeeld: 

Wat doe of zeg ik waardoor deze situatie in stand blijft?
Wat doe of zeg ik niet omdat ik het niet meer durf?
Waar heb ik de puf niet meer voor?

Laat je door ons begeleiden. Professioneel, doel en resultaat gericht. 

5 bijeenkomsten in een half jaar | op uw of op onze locatie |  maximaal 6 dln | 

Wat is intervisie | supervisie?

Intervisie | supervisie, begeleidt door een deskundige supervisor, werkt aan de reflectie vaardigheden die nodig zijn om professioneel (samen) te werken.

Tijdens korte, intensieve bijeenkomsten staan actuele werksituaties in het licht van de gewenste cultuur. De teamleden brengen persoonlijke ervaringen en leervragen in en worden uitgedaagd hun professionele stijl van werken en de interactie met elkaar kwalitatief te verbeteren.

Wat doet de supervisor?
Het vraagt alertheid en duiding om oude, bestaande patronen te doorbreken.
Daarom duidt de supervisor dat er een goed onderscheid gemaakt wordt tussen de functie die iemand uitvoert en waar hij voor betaalt wordt en de persoon zelf. Als dit onderscheid duidelijk is voor jezelf en de ander kun je makkelijker feedback geven op iemands functioneren. Je hebt het immers over zijn/haar functie niet over hem/haar als persoon.

Klinkt makkelijk…helaas is het dat niet. 

 De neiging van veel mensen is om zich persoonlijk geraakt te voelen bij kritiek op het functioneren. Die geraaktheid staat open feedback geven aan elkaar in de weg. 

Ook ordening in het systeem, timing, en teamdynamiek zijn van invloed. 
Stel je voor dat een nieuweling direct na zijn eerste werkdag openlijk zijn kritische observaties deelt over de manier van werken op de afdeling.
Zou jij of je team dat pikken? Kun je zonder oordeel luisteren? 

De communicatie op een hoger plan trekken gaat over vrijuit:
uitspreken – bespreken – aanspreken – afspreken.  

Voor wie is dit interessant? 

Intervisie | supervisie is interessant voor teams die professioneel met elkaar willen samenwerken en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen aandeel daarin. 

Hoe werkt het? 

We begeleiden teams in groepen van 4 – 6 personen bij het eigen maken van de noodzakelijke vaardigheden om te bouwen aan een professionele werkcultuur.

Het programma bestaat uit 5 gezamenlijke sessies, twee maandelijks, dus bijna een jaar lang. Na elke sessie reflecteren de deelnemers op de aandachtspunten die de supervisor aan de groepsleden verstrekt. 

De supervisor begeleidt de sessies op inhoud en vorm. In die zin wijkt deze opzet af van de traditionele intervisie waarbij de begeleider zelf geen inbreng heeft, maar werkt met de inbreng van de deelnemers. 

Waar hebben we het over? 

 

Gezonde omgang- en aanspreekcultuur
 
In goed functionerende teams kunnen de teamleden de inhoud van het werk, de onderwerpen, de verschillende belangen en de doelstellingen van de organisatie goed onderscheiden van hun eigen persoonlijke functioneren.
 
Deze teams:  
  • Zijn in staat om elkaar onderling aan te spreken vanuit de rol die ieder in het team heeft.
  • Uiten en ontvangen onderlinge kritiek, omdat de kritiek niet op de persoon maar op de rol/functie gericht is.
  • Hebben ruimte voor reflectie op het eigen functioneren.
  • Voelen zich allemaal verantwoordelijk voor het behalen van de gezamenlijke teamdoelen en helpen elkaar daarbij.
  • Stellen vragen aan elkaar vanuit belangstelling en inleving.
  • Kennen een veilige sfeer en samenwerking.

Supervisors

Annemarie Noordam
Bedrijfsopleidingen Trainer | Coach

Babette van den Brink
Trainer | Coach |Conflictcoach

Praktische informatie

Waar is het? 

Indien gekozen wordt voor onze locatie dan worden de sessies gehouden in onze trainingszaal in Meppel. Deze is ingericht volgens de laatste richtlijnen van het RIVM en de branche vereniging voor trainers, de NOBTRA.

De zaal is geschikt voor maximaal 10 personen. Er is voldoende handdesinfectie aanwezig en de deurklinken worden met regelmaat schoongemaakt.

Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.

Twijfel je vanwege corona? We annuleren de boeking kosteloos bij eventuele beperkende coronamaatregelen vanuit de overheid.

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Zomerdijk 9e – 7942 JR Meppel
Kantoor B@5

Telefoon: 0522-230461

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.