De basis van samenwerken

Professioneel samenwerken kenmerkt zich door gericht te zijn op het leveren van een goed resultaat met je team, en tegelijk veel zorg te hebben voor de onderlinge relaties. 

Het is belangrijk dat er een veilig klimaat is waarin iedereen aanspreekbaar is op zijn functie. Niet aanspreekbaar zijn op je functie maakt samenwerken namelijk erg lastig want: 

  • teamleden vatten feedback dan té persoonlijk op. Daardoor is het lastig de feedback objectief te bekijken en ter harte te nemen.

 

  • De teamleden en leidinggevenden zullen uiteindelijk stoppen met feedback geven aan elkaar omdat er te defensief op de feedback gereageerd wordt.

 

  • Er wordt meer óver elkaar gesproken dan mét elkaar wat het gevoel van onveiligheid alleen maar versterkt.

 

  • Teamleden kunnen zich (om feedback te voorkomen) over-verantwoordelijk gaan voelen, en geven daardoor taken niet meer uit handen. Stress en burn-out ligt dan op de loer. 

 

Onduidelijke functieomschrijvingen

Bij teams waar het niet lekker loopt is er vaak onduidelijkheid over de functieomschrijvingen. Deze ontbreekt of is te vaag of te algemeen gesteld.
Een goede functiebeschrijving zegt iets over de taken, de verantwoordelijkheden en de eventuele bevoegdheden. 

Als de functiebeschrijving onvoldoende of onduidelijk geformuleerd is weet je als teamlid eigenlijk niet wat er van je verwacht wordt en weten de teamleden onderling ook niet wat ze van jouw kunnen verwachten. Dan weet op den duur niemand meer waar hij of zij aan toe is en waar een ieder voor verantwoordelijk is. 

Tenslotte is besluitvorming een belangrijk item. Welke vorm van besluitvorming het team hanteert (hiërarchisch, volledige consensus of democratisch) is niet zo van belang, maar wel of de wijze van besluitvorming duidelijk is voor iedereen.
Het team kan anders verzanden in ellenlange vergaderingen zonder duidelijke uitkomst. Agendapunten blijven dan maandenlang op de agenda staan, en worden steeds doorgeschoven.

Hoe wordt jouw team een goed functionerend team?

01

Train de teamleden in het bewust maken van een onderscheid tussen persoon en functie. Niemand is zijn werk, maar je hebt en doet je werk. Feedback op je werk is geen aanval op jou als persoon. 

02

Bespreek met ieder teamlid zijn/haar functieomschrijving en de verwachte attitude en omgangsvormen. De teamleden moeten goed op de hoogte zijn wat er precies van van hem/haar wordt verwacht. Bespreek dit ook in het team zodat iedereen weet waar hij/zij aan bijdraagt en wat de andere teamleden bijdragen. De eventuele grijze gebieden worden zo ook bespreekbaar. 

03

Bespreek met de teamleden hoe het team tot besluiten kan komen en hoe een ieder hier persoonlijk invloed op kan uitoefenen.  

Mijn team is toe aan een volgende stap.

Stuur ons een bericht en we vertellen je vrijblijvend over wat wij kunnen doen voor jouw team om nog professioneler en veiliger te kunnen samenwerken.

 

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Zomerdijk 9e – 7942 JR Meppel
Kantoor B@5

Telefoon: 0522-230461

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.