Team supervisie/intervisie*

 

Na training, coaching of in een verandertraject adviseren wij supervisie over een langdurige periode**. Supervisie is in kleine groepen, begeleid door een deskundige supervisor, werken aan de vaardigheden die nodig zijn om professioneel (samen) te werken.

 

Tijdens deze korte, intensieve bijeenkomsten brengen de teamleden hun vraagstukken, zorgen, puzzels en persoonlijke ervaringen in. Het doel is om de samenwerking, en de interactie met elkaar kwalitatief te verbeteren.

 

Het vraagt continue alertheid en duiding om hardnekkige patronen, aannames, vooroordelen te herkennen en te doorbreken. In supervisie groepen is hier tijd en ruimte voor. 

 

De rol van de supervisor is erop gericht de communicatie tussen de teamleden te bevorderen. De supervisor werkt ernaar toe om de teamleden met elkaar te laten praten, discussiëren, desgewenst corrigeren, en stimuleren. Net zo lang tot zich een veilige werkcultuur heeft gevormd en het team op een hoger plan samenwerkt. 

De supervisor: 

  • Duidt ineffectieve communicatiepatronen
  • Stimuleert het reflecteren op eigen aandeel en invloed in de samenwerking
  • Geeft inzicht welke patronen het team tegenhouden of terugtrekken naar oude patronen en welke juist ondersteunend zijn
  • Stimuleert een ieder verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar aandeel in de communicatie.

Supervisie vraagt commitment. Je investeert tijd en moeite en krijgt daar reflectie, steun, inzicht en verbinding voor terug. Wij begeleiden dit met veel zorg en aandacht.

*Wij noemen deze interventie supervisie, maar we zouden het ook begeleide intervisie kunnen noemen. Bij supervisie ligt de ontwikkelrichting iets meer vast.

** met langdurig bedoelen we minimaal een half jaar, liever nog een jaar. Om echt de diepte in te gaan met elkaar en kwetsbaar te durven en mogen zijn is vertrouwen nodig. Vertrouwen groeit met de tijd en met elke positieve ervaring.

Mail ons voor meer info

Teams in verandering

 

Sta je met je collega’s voor een verandering in werkwijze of  samenstelling? En geeft dat verdeeldheid in het team en/of de organisatie?

Met de workshop ‘Inzicht in typisch gedrag bij opgelegde verandering’ geven we laagdrempelig inzicht in hoe mensen omgaan met opgelegde verandering en hoe je hier als veranderaar mee om kunt gaan.

Deze workshop is los te volgen bijvoorbeeld als start van een verandertraject of op een teamdag. De duur is dan 2,5 uur.

We bieden deze workshop ook aan als onderdeel van een veranderprogramma van 1 of 2 dagen.

 

Deze workshop is interessant voor professionals die veranderingen begeleiden en teams die te maken krijgen met opgelegde veranderingen.  

HIER BEN IK NIEUWSGIERIG NAAR, KLIK HIER

Niet eerder zo’n luchtige en grappige workshop gevolgd over veranderen! De vloer wordt beplakt en voor ik er erg in had speelt Babette de tegenstribbelende medewerker en Annemarie de teamleider.  De één daagt de ander uit te veranderen, omdat de organisatie dat nodig heeft. Humoristisch en veel tips om een constructief resultaat te boeken.