Samenwerken in teams

Werk je in teams en merk je gedoe in de samenwerking?
Teamleden die elkaar niet lijken te willen begrijpen?

Wij werken graag met deze teams. Omdat er heel veel resultaat te behalen is. Vaak is een objectieve luisteraar voldoende. En soms is er meer nodig.

Gedoe in het team

 
We werken vaak met medewerkers en teams waar het niet lekker loopt. Veelal is het de leidinggevende die bij ons aanklopt om de boel recht te trekken. Om het gezamenlijk te hebben over waar het echt over moet gaan.
 
Als een team niet goed samenwerkt, ligt de oorzaak vaak in de onderlinge communicatie. Medewerkers praten langs elkaar heen, begrijpen elkaar niet of halen oude koeien uit de sloot.
 
Team coaching zorgt voor onderling begrip en herstel van vertrouwen. Wij attenderen real time op ineffectieve communicatiepatronen. Zodat het doel van het team weer belangrijk is, en niet het gedoe.
 
Klik hier voor meer info over Team Coaching

Klagen kan altijd nog

In gesprekken en vergaderingen hebben we het snel over problemen. Over dat wat niet goed loopt in het team of de organisatie. Door deze problemen niet te negeren maar te erkennen, kun je daarna als team of als individu de aandacht richten op ‘er mee om gaan’.

 

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgerichte vragen stellen stuurt de ander in de richting van oplossingen. Dit is bijzonder prettig in klantgesprekken, teams, maar ook in scholen, gezinnen en samenwerkende organisaties.

Je verlegt de focus van probleem naar oplossing. We begeleiden je hierbij met de bijbehorende communicatietechnieken. Klagen kan immers altijd nog.

 

Klik hier voor Oplossingsgericht Werken

Belbin Teamrollen

Wij zijn Belbin Teamrolmanagement gecertificeerd. Belbin geeft inzicht in het  functioneren in het team. Het model onderscheidt op basis van onderzoek bij teams negen verschillende teamrollen en gaat ervan uit dat teams het beste functioneren als alle rollen vervuld worden.

Middels 360 graden feedback krijg je inzicht in je eigen teamrollen en over hoe anderen jouw rol zien. Het geeft inzicht in patronen waardoor ruimte ontstaat voor begrip en verandering.
Klik hier voor ons Belbin Management traject

Bibliotheek teams

Met de 14 jaar die we nu voor bibliotheken in Nederland werken kun je ons gerust marktleider noemen. Zeker voor de regio Noord. We trainen directie, teams, teamleiders en vrijwilligers.

Klik hier voor ons werk in de bibliotheken van Nederland

Onze klanten over de teamtrajecten

We zijn prettig en deskundig begeleid in ons teamtraject. Inlevend waar mogelijk en confronterend waar nodig. De samenwerking is aanmerkelijk versterkt. Er ligt nu een stevige basis voor de toekomst. 
Ze zijn creatief, kunnen goed improviseren & bijsturen. Ze zijn altijd enthousiast, hebben lef, en voelen exact aan wat ik als klant nodig heb.

In het kader van de teamontwikkeling van ons Managementteam hebben wij Annemarie en Babette gevraagd ons te begeleiden met het Belbin Management Traject. Ze hebben ons uitstekend begeleid.
In de praktijk heeft dit tot begrip voor elkaar geleid, en er wordt beter beoordeeld wie een bepaalde taak op zich kan nemen”.