Hoe kan het..

dat een groep goed opgeleide mensen niet vanzelfsprekend een goed samenwerkend team vormt?

 

De basis van samenwerken

Professioneel samenwerken kenmerkt zich door gericht te zijn op het leveren van een goed resultaat met je team, en tegelijk veel zorg te hebben voor de onderlinge relaties. 

Het is belangrijk dat er een veilig klimaat is waarin iedereen aanspreekbaar is op zijn functie. Niet aanspreekbaar zijn op je functie maakt samenwerken namelijk erg lastig want:

  • Teamleden vatten feedback dan té persoonlijk op. Daardoor is het lastig de feedback objectief te bekijken en ter harte te nemen.
  • De teamleden en leidinggevenden zullen uiteindelijk stoppen met feedback geven aan elkaar omdat er te defensief op de feedback gereageerd wordt.
  • Er wordt meer óver elkaar gesproken dan mét elkaar wat het gevoel van onveiligheid alleen maar versterkt.
  • Teamleden kunnen zich (om feedback te voorkomen) over-verantwoordelijk gaan voelen, en geven daardoor taken niet meer uit handen. Stress en burn-out ligt dan op de loer. 

Onduidelijke functieomschrijvingen

Bij teams waar het niet lekker loopt kan er onduidelijkheid zijn over de functieomschrijvingen. Deze ontbreekt of is te vaag of te algemeen gesteld.
Een goede functiebeschrijving zegt iets over de taken, de verantwoordelijkheden en de eventuele bevoegdheden. 

Als de functiebeschrijving onvoldoende of onduidelijk geformuleerd is weet je als teamlid eigenlijk niet wat er van je verwacht wordt en weten de teamleden onderling ook niet wat ze van jouw kunnen verwachten. Je weet dan niet waar je aan toe bent, en ook niet meer waar een ieder voor verantwoordelijk is. 

De besluitvorming vraagt ook aandacht. Welke vorm van besluitvorming het team hanteert (hiërarchisch, volledige consensus of democratisch) is niet zo van belang, maar wel of de wijze van besluitvorming duidelijk en geaccepteerd is voor iedereen.
Het team kan anders verzanden in ellenlange vergaderingen zonder duidelijke uitkomst. Agendapunten blijven dan maandenlang op de agenda staan, en/of worden steeds doorgeschoven.

Hoe creëer je een professioneel functionerend team?

01

Train teamleden in de vaardigheden die ze nodig hebben om professioneel samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan reflecteren.

En ook communicatieve vaardigheden, vergadertechnieken, gesprekstechnieken  zijn van belang bij professionele samenwerking.

02

Train en begeleid de teamleden erin zaken niet persoonlijk te nemen. Wil je professioneel samenwerken dan is het een voorwaarde dat je op je functie aanspreekbaar bent. Vat je aanwijzingen, suggesties of verbetervoorstellen persoonlijk op dan kan er een onveilige sfeer ontstaan waarin men elkaar niet (meer) durft aan te spreken.

03

Leer elkaar kennen en wordt comfortabel met onderlinge verschillen. Teamleden die elkaar kennen, kunnen meer van elkaar hebben en staan meer open voor elkaars feedback.
Verschil van inzicht of verschil in werkwijze en persoonlijkheid zal er altijd zijn. Als dit bewust of onbewust ongemak oplevert heeft dit invloed op de samenwerking.

Herken jij deze ‘Red Flags’ in je team?

  • De sfeer voelt gespannen, teamleden opereren voorzichtig en omslachtig ten aanzien van elkaar.
  • Elkaar scherp houden, elkaar aanspreken of feedback geven gaat moeizaam omdat teamleden zich te snel aangevallen voelen en de communicatie persoonlijk opvatten.
  • De communicatie bestaat voornamelijk uit actie-reactie patronen, de een zegt iets, de ander reageert onmiddellijk, zónder echt te luisteren.
  • Er is niet of nauwelijks sprake van reflectie op het eigen functioneren of aandeel in de relatie en men vind het lastig om zich in een ander teamlid in te leven.
  • De sfeer kan bijna overdreven vriendelijk en voorkomend lijken maar is in werkelijkheid beladen en onveilig.
  • De organisatie of de leiding krijgt van alles wat mis gaat de schuld, zonder dat men hierin het eigen aandeel erkent. 
Herkenbaar?

Aarzel niet, neem contact met ons op. Samenwerken vraagt inzet, bereidheid, inlevingsvermogen, relativeringsvermogen en een beetje humor is ook handig. 

Mail ons

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie
Stationsweg 70,
7941 HG Meppel
Telefoon:
06 – 21285743 (Annemarie Noordam)
06 – 20537322 (Babette van den Brink)

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.