Persoonlijk en Professioneel communiceren

In deze teamtraining ontwikkel je samen met je collega’s een open houding ten opzichte van de onderlinge communicatie.
Niet alleen als ‘zender’ (hoe zeg ik het?) maar vooral als ontvanger (hoe ga ik er mee om?). Omdat we weten dat de wijze van ‘ontvangen’ van grote invloed is op het ‘geven’.

Je leert hoe je binnen het team opmerkingen, feedback, aanwijzingen of kritiek niet in eerste instantie (vaak als in een reflex of trigger) persoonlijk opvat, maar er vooral vanuit een professionele houding mee omgaat. Zelfs als de boodschap door de ander wat ‘onhandig’ wordt gebracht.

De kneep zit hem in reflectie. Reflecteren is een krachtige manier om te leren. Over jezelf en over de dynamiek binnen het team. Door te reflecteren weet je wie je bent, wat je motiveert, wat je gemakkelijk afgaat en waar uitdagingen voor jou liggen, zoals bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie.

 

Reflecteren zonder oordeel

Reflecteren op je gedachten, gevoelens en oordelen (zonder dáár weer over te oordelen) zorgt ervoor dat je het verschil gaan zien tussen reflexmatig reageren en bewust omgaan met wat zich aandient. Het geeft zicht op concreet ander gedrag en daarmee geeft het ons de regie over onze reacties.

Als je dit met elkaar doet als team, opent het de deur naar veilige, eerlijke en open communicatie over de invulling van ieders professionele rol. Zonder dit -over en weer- persoonlijk te nemen.

Met onze methodiek brengen we de onderlinge communicatie in teams van ‘reflex naar reflectie’.

Van reflex: Hiermee doelen we op de reactiepatronen die ontstaan als teamleden uitingen in eerste instantie op zichzelf betrekken. Denk dan aan terugtrekken, kortaf zijn, jij-bakken, roddelen, de leidinggevende sowieso niet vertrouwen of ondermijnen, en snel persoonlijk gekwetst zijn (gevoelens worden dan feiten).

Naar reflectie: Teamleden en leidinggevenden kunnen op een persoonlijke én professionele manier communiceren met elkaar over werk en werkwijze. Resultaat is dat teamleden zich durven uit te spreken, niet alleen over de inhoud van het werk, maar ook over de omgang met elkaar omdat de ander deze communicatie niet langer op zichzelf betrekt. De samenwerking gaat daardoor meer als vanzelf.

 

“Bij het coachen van leidinggevenden en teams zien we vaak de gevolgen van gebrek aan reflectie op de werkvloer. Het leidt tot misverstanden, verkeerde interpretaties en veel frustratie. Zonde, want met een meer doel-bewuste communicatie krijg je veel inzicht in jezelf en in anderen. En ook in de onderlinge interactie. Reflectie zorgt voor wederzijdse begrip en voorkomt veel gedoe en uiteindelijk ook veel stress en burn-out”.

Voor wie is dit interessant

  • Teams die aan de slag willen met hun onderlinge communicatie en bewust voorbij de reflexmatige patronen willen komen zodat een open, persoonlijke en professionele communicatie ontstaat.
  • Leidinggevenden die te veel tijd en of energie kwijt zijn met het oplossen van problemen die ontstaan door onderlinge (mis)communicatie in het team of in de organisatie.

Ons voorstel voor je team

In een dagdeel (4 uur) gaan we aan de slag met het team en de leidinggevenden. We introduceren onze methodiek waardoor er al heel wat kwartjes zullen vallen. We werken zo veel mogelijk met de voorbeelden en de casuïstiek van het team zodat het direct herkenbaar is voor de deelnemers. 
Het team en de teamleden kunnen er gelijk mee aan de slag, er is direct een positief effect op de onderlinge communicatie merkbaar. 

Wil jij en je team daarna verder, dan kan dit met vervolgsessies of met begeleide intervisie

Mini training voor leiding gevenden, teamleiders en en HRM

 

Ben je leidinggevende, teamleider, HRM’er of op een andere manier geïnteresseerd in deze methodiek? Dan kun je ook deze mini-training boeken van twee uur. 
Tot maximaal 5 deelnemers maakt Annemarie of Babette je wegwijs in de methode die je direct kunt toepassen in je werk (en ook privé kun je er veel aan hebben).
Op deze manier kun je ook ontdekken of en hoe je dit voor je team(s) zou kunnen inzetten.
 
Heb je hierin interesse, of heb je een ander voorstel in je hoofd? Mail of bel ons. In overleg is er veel mogelijk. 

Trainingslocatie

Deze training kan plaatsvinden op de eigen locatie of in onze trainingsruimte in Meppel. 

Stationsweg 70,
7941 HG  Meppel

Ons kantoor en trainingsruimte zit in het historische stationsgebouw van Meppel. De trein uit Groningen, Leeuwarden, Zwolle ‘en zo verder’ stopt direct onder ons kantoor. Met de auto kan ook, gratis parkeren op de P+R.  

TEAM ACADEMIE

Bezoekadres:
Stationsweg 70, 7941 HG Meppel
Telefoon:
06 – 21285743 (Annemarie Noordam)
06 – 20537322 (Babette van den Brink)

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Daarom bieden we onze trainingen BTW vrij aan.