Onze visie op samenwerken

Wij vroegen ons af hoe het kan dat een groep goed opgeleide mensen niet vanzelfsprekend een goed samenwerkend team vormt. 

In de afgelopen 20 jaar hebben we teams in allerlei soorten en maten gezien. Van kleine tot grote teams, van profit tot non-profit, van centraal aangestuurde teams tot zelf sturende teams. 
In elk team wordt met passie, inzet en betrokkenheid gewerkt door professioneel opgeleide mensen. Professionals die weten waar ze het over hebben en ook echt de ins en de outs van hun vakgebied kennen.

We zien teams die goed samenwerken, waar helder gecommuniceerd wordt en waar vertrouwen is. En we zien teams waar dit niet of nauwelijks (meer) lukt. Teams die nog wel communiceren over de inhoud en over de taken, maar niet meer over de werksfeer of de omgang met elkaar.

De oorzaak van een haperende samenwerking heeft veelal twee oorzaken.

  • Aan de ene kant gaat het dan over onduidelijkheden in de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de teamleden en te weinig zicht op hoe de besluitvorming plaats vindt.
  • Aan de andere kant lijkt het dat teamleden hun werk te persoonlijk nemen. Ze zijn dan niet meer aanspreekbaar op hun functioneren en vatten suggesties, of feedback te persoonlijk op.

 

Hoe ziet een goed functionerend team er dan uit?

In goed functionerende teams gaat de communicatie en het samenwerken bijna vanzelf. Teamleden durven zich uit te spreken, niet alleen over de inhoud, maar ook over de omgang met elkaar. Teamleden kunnen naar zichzelf kijken, en reflecteren op hun eigen gedrag. En ze zijn in staat zich te verplaatsen in hun collega’s. Uiteraard is er in deze goed functionerende teams ook wel eens gedoe, dat hoort erbij. Het is echter veilig genoeg om kritiek uit te spreken en er professioneel over in gesprek te gaan. Teamleden stellen elkaar vragen vanuit belangstelling en oprechte nieuwsgierigheid. De sfeer en de samenwerking is veilig.

 

Niet goed functionerende teams

In moeizame samenwerkingen zien we iets heel anders. De sfeer is gespannen en voelt onveilig aan. Uitspreken, bespreken of elkaar aanspreken is lastig en gebeurt niet tot nauwelijks. Teamleden voelen zich snel aangevallen en vatten feedback te persoonlijk op. In de communicatie zien we vooral actie-reactie patronen met felle discussies als gevolg, veelal over de inhoud. Of er wordt helemaal niet meer met elkaar gepraat omdat dit te veel gedoe oplevert.
Men is niet voldoende in staat om te kijken naar het eigen aandeel in de relatie en er is weinig reflectie op de omgang met elkaar. 

 

Onze visie op werk

Over het algemeen brengt je een groot deel van je leven door op je werk. Je collega’s zien je doorgaans vaker en langer dan je vrienden of zelfs je familie. Daardoor kan de scheidslijn tussen werk en privé vervagen. Als je daarbij je persoon en je functie onvoldoende van elkaar kunt onderscheiden (je bent je werk geworden in plaats van dat je je werk hebt), kan samenwerken best een uitdaging zijn.

Immers:

  • Je vat feedback dan te persoonlijk op waardoor het je te veel raakt en je het niet meer op waarde kunt schatten. Een veel geziene reactie is dan jezelf verdedigen.
  • Je stopt met het geven van feedback aan je collega’s omdat er te defensief op gereageerd wordt.
  • Je gaat je over-verantwoordelijk voelen voor je werk en daardoor kun je taken lastig uit handen geven. Zeker als teamleden jouw input nodig hebben om verder te kunnen, komt dat de samenwerking niet ten goede.
  • Je voelt je niet veilig in het team of in de organisatie omdat je te veel zaken op jezelf betrekt.

Hoe creëer je een professioneel functionerend team?

01

Train het team in de vaardigheden die ze nodig hebben om professioneel samen te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan reflecteren en mentaliseren. Naar jezelf kunnen kijken, en je ook in kunnen leven in de ander. 

Ook communicatieve vaardigheden, vergadertechnieken en gesprekstechnieken  zijn van belang bij professionele samenwerking.

02

Train en begeleid de teamleden erin zaken niet te persoonlijk te nemen. Wil je professioneel samenwerken dan is het een voorwaarde dat je op je functie aanspreekbaar bent. Vat je aanwijzingen, suggesties of verbetervoorstellen persoonlijk op dan kan er een voorzichtige sfeer ontstaan waarin men elkaar niet (meer) durft aan te spreken.

03

Leer elkaar kennen en wordt comfortabel met onderlinge verschillen. Teamleden die elkaar kennen, kunnen meer van elkaar hebben en staan meer open voor elkaars feedback.
Verschil van inzicht of verschil in werkwijze en persoonlijkheid zal er altijd zijn. Als dit bewust of onbewust ongemak oplevert heeft dit invloed op de samenwerking. Ook zin mensen minder bereid van de ander te leren. 

Herkenbaar?

Aarzel niet, neem contact met ons op.
Samenwerken vraagt inzet, bereidheid, inlevingsvermogen, relativeringsvermogen en zelfreflectie. Dat heeft niet iedereen van nature, maar is wel te ontwikkelen. 

Mail ons

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie
Stationsweg 70,
7941 HG Meppel
Telefoon:
06 – 21285743 (Annemarie Noordam)
06 – 20537322 (Babette van den Brink)

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.