‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder’

Samen vraagt tijd, maar brengt je met wat geduld tot de mooiste resultaten.

Wij begeleiden teams bij de vaardigheden die nodig zijn om prettig en professioneel samen te werken: overleggen, verbinden, discussiëren, aanspreken, reflecteren, mentaliseren. 

Samenwerken in teams

In de afgelopen 15 jaar hebben we teams in allerlei soorten en maten gezien. Van kleine tot grote teams, van profit- tot non-profit en van centraal aangestuurde teams tot zelfsturende teams. 
In al die teams wordt met grote inzet en betrokkenheid gewerkt door professioneel opgeleide mensen.

Natuurlijk gaat dat allemaal niet zonder slag of stoot, dat hoort bij samenwerken. 
In veel van de teams zagen we vraagstukken over communicatie en samenwerken. 

Hoe dan?

We vroegen ons af,

hoe komt het dat een groep van goed opgeleide mensen toch niet vanzelfsprekend een goed functionerend team vormt?’ 

 

Lees hier verder over onze visie op samenwerken

Als individu in je team

In samenwerkingen kom je al dan niet via de ander, ook jezelf tegen. Het kan nuttig en prettig zijn om aandacht te hebben voor je persoonlijke ontwikkelingsprocessen die daarbij naar voren komen. Een coach kan je daarin professioneel begeleiden. 

We zijn opgeleid om je eerlijk en zuiver te begeleiden. Geen projecties of invulling vanuit ons als coach dus, maar tijd en ruimte om je persoonlijke vraagstukken te onderzoeken.

In onze begeleiding is het ‘nu’ belangrijk. Het geeft je inzichten in jezelf en in situaties, waardoor je ruimte creëert om je eigen patronen te bestuderen. 

 

Wij zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor coaching: de NOBCO. 

Meer informatie over onze Coaching

 

Teams in verandering

Sta je met het je collega’s voor een verandering in werkwijze of  samenstelling? En geeft dat verdeeldheid in het team en/of de organisatie?

Met de workshop ‘Inzicht in typisch gedrag bij verandering‘ geven we laagdrempelig inzicht in hoe mensen omgaan met opgelegde verandering en hoe je hier als veranderaar mee om kunt gaan. 

Deze workshop is los te volgen bijvoorbeeld als start van een verandertraject of op een teamdag. De duur is dan 2,5 uur.

We bieden deze workshop ook aan als onderdeel van een veranderprogramma van 1 of 2 dagen. 

 
Klik hier voor Details

Professioneel communiceren: reflecteren & mentaliseren. 

Een veel gehoorde klacht in teams en in organisaties is ‘dat het nogal schort aan de communicatie’, de wijze waarop teamleden onderling met elkaar praten en omgaan.

In zowel hiërarchisch georganiseerde teams als in zelfsturende of zelforganiserende teams is het van belang dat alle teamleden naar zichzelf kunnen kijken én zich kunnen verplaatsen in anderen om constructief en veilig met elkaar te kunnen werken en overleggen. 

Teamontwikkeling begint bij ontwikkelingsbereidheid: 

  • Ben je als team en als teamlid in staat om zonder terughoudendheid naar jezelf en de communicatie binnen het team te kijken?
  • Begrijp je de dynamiek die er speelt en wat er tussen de teamleden onderling gebeurt? 
  • Kan iedereen zich voldoende in zijn/haar collega inleven en zien hoe zijn/haar eigen communicatie overkomt bij de ander?
  • Is men onbevooroordeeld naar elkaar en zijn aannames openlijk bespreekbaar?  

Deze cursus verbetert de communicatie tussen teamleden en maakt  communicatiepatronen en valkuilen inzichtelijk. 

Deze cursus organiseren we in samenwerking met Karel Teune, klinisch psycholoog-psychotherapeut.
Twijfel je vanwege corona? We annuleren je inschrijving kosteloos bij eventuele beperkende coronamaatregelen vanuit de overheid. 

Klik hier voor de cursusbeschrijving
Eerstvolgende cursus op:
donderdag 24 & vrijdag 25 september 2021

 

Naar Team Trajecten

Onze trainingslocatie

Onze trainingszaal is ingericht volgens de laatste richtlijnen van het RIVM en de branche vereniging voor trainers, de NOBTRA. 

De zaal is geschikt voor maximaal 10 personen. Er is voldoende hand-desinfectie aanwezig en de deurklinken worden met regelmaat schoongemaakt. 

Teams zijn van harte welkom om elkaar veilig in de ogen te kijken.

Gevoel van veiligheid

Je gevoel van veiligheid in het team is niet afhankelijk van het gedrag van anderen,
maar hoe je zelf om gaat met het onderscheiden van je functie en je persoon.
Je bént niet je functie, je hebt een functie. Daar kun je elkaar veilig op bevragen en aanspreken.

 

Waarom doen we wat we doen?

Wij werken graag aan het verbeteren van onderlinge relaties op het werk en de relatie met jezelf. Bewust keuzes maken, je doelstellingen helder hebben en oog voor je omgeving hebben zijn voor ons cruciaal. Het geeft positieve energie, beweging en werkplezier. We besteden veel tijd aan en op ons werk. Laten we dat met elkaar zo prettig mogelijk doen. 

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Zomerdijk 9e – 7942 JR Meppel
Kantoor B@5

Telefoon: 0522-230461

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.