Training Veranderkracht

Voor leidinggevenden, teamleiders en ieder ander met een veranderopdracht.


Verandering zorgt vaak voor allerlei vormen van ongemak. Hoe geef je hier leiding aan?
Hoe ga je van verander-ongemak naar veranderkracht?

‘Een goede begeleiding vergroot de verandermotivatie van medewerkers’.

Het is een gegeven dat veranderingen emoties oproepen; variërend van onzekerheid over de toekomst tot angst voor verlies van het huidige. Zeker als de verandering van buitenaf  is ingegeven en niet zelf gekozen is. Als leidinggevende is het je taak en rol om noodzakelijke veranderdoelen te bereiken, terwijl je ook oog houdt voor de mensen die er mee te maken hebben.
Een goede begeleiding vergroot de verandermotivatie van medewerkers.

De training Veranderkracht gaat over twee belangrijke thema’s:

> Mensen horen & zien:
Hoe stimuleer ik mensen om (individueel en gezamenlijk) het veranderproces door te gaan?
> Mijn rol:
Hoe verhoud ik me tot de emoties die verandering oproept?

Mensen horen & zien

Hoe zorg jij als veranderbegeleider ervoor dat iedereen zich gehoord en gezien voelt, zonder dat het veranderproces stroperig wordt. En wat kun je doen als een persoon (of een heel team) de hakken in het zand zet?

In het begeleiden van veranderingen gaat het erom dat je constructief doelen bereikt en dat je mensen motiveert. Dus zowel constructief als relationeel omgaan met emoties die mensen ervaren in veranderprocessen. Dat vraagt nogal wat. Je kunt zo druk bezig zijn met het implementeren van doelen dat je veranderverzet of angst niet eens opmerkt.
Wat wil iemand eigenlijk zeggen die steeds opnieuw zorgen uit over zaken waarvan jij denkt dat ze allang duidelijk zijn? En wat als je niet opmerkt dat mensen steeds stiller hun werk doen, en geen vragen meer stellen? Of misschien zelf wat passief agressief reageren als je het hebt over de  voordelen van de verandering?

Mijn rol

In de praktijk is het nog een hele klus om de reacties op veranderingen niet persoonlijk te nemen. Je kunt gemakkelijk in de reflex schieten van overtuigen, sussen, of heel hard werken om de verandering toch maar voor elkaar te krijgen. Hierdoor kun je onbedoeld meer verantwoordelijkheid naar je toe trekken dan goed is voor het proces.

Overzicht programma

Ochtend

In een interactieve sessie waarin we gebruik maken van demonstratie-theater geven we je inzicht, en handvatten over hoe je (bege)leiding geeft aan mensen in een verandering. Er zijn een aantal wetmatigheden die je kunt toepassen waardoor veranderingen soepeler verlopen omdat mensen zich ermee willen en kunnen verbinden.

Middag

De emoties en uitingen van mensen die met opgelegde verandering te maken krijgen, gaan louter over de rol die jij als veranderaar hebt. Je kunt je er wel persoonlijk door geraakt voelen. Je leert hoe je reacties of weerstand van anderen niet (meer) persoonlijk neemt.
Je blijft staan bij tegendruk, je voert gesprekken met boze of teleurgestelde medewerkers, en kunt hun motiveren wat de veranderkracht van de groep een boost geeft.

We zorgen voor gedegen inhoud, een goede sfeer en herkenbare situaties.
Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Liever met je hele team?

Wil je deze training met je team volgen, kies dan voor de training: Omgaan met verandering‘. Deze training geeft het team inzicht en begrip voor de emoties en  ongemakken die ervaren worden bij veranderingen die van buitenaf zijn ingegeven en dus niet zelf gekozen. Deze training legt hierin een basis om constructief met elkaar het gesprek te voeren zodat er wederzijds begrip voor elkaars positie ontstaat.

De training ‘Omgaan met verandering’ is eerder ingezet bij:

  • Medewerkers van twee verschillende ziekenhuizen gingen verder als 1 ziekenhuis.
  • Vrijwilligers, mantelzorgers en vaste medewerkers werken intensief samen in de zorg voor de cliënt (Informele Zorg).
  • Medewerkers van een provinciale welzijnsorganisatie werden verantwoordelijk voor het werven van hun eigen opdrachten, die eerder gesubsidieerd werden.
  • Medewerkers die voorheen zelf de triage deden, moesten gaan werken met een nieuw digitaal systeem.

Wie gingen je voor? 

Zorggroep Noorderboog – Hanze Hogeschool Groningen Adviseurs – Ommelander Ziekenhuis Groep – Landelijke Bibliotheken – Gemeente Groningen – PGO Support Utrecht – en vele anderen.

Voor PGO Support in Utrecht maakten we dit programma op maat. Ze schreven een leuk interview hierover. 

Naar interview
Is deze training precies wat je nodig hebt?

Schrijf je dan hier in.

Praktische info
Duur:   2 dagdelen.
In-company te boeken en op eigen locatie.
Of via open inschrijving waarbij je als individuele leidinggevende kunt aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen plannen we een datum.

TEAM ACADEMIE

Bezoekadres:
Stationsweg 70, 7941 HG Meppel
Telefoon:
06 – 21285743 (Annemarie Noordam)
06 – 20537322 (Babette van den Brink)

kvk: 73451134
Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Daarom bieden we onze trainingen BTW vrij aan.