Team ontwikkeling met intervisie 

Met een kleine groep collega’s werken aan de vaardigheden die nodig zijn om professioneel (samen) te werken.

Leren met en van elkaar

Tijdens deze korte, intensieve bijeenkomsten brengen teamleden hun vraagstukken, zorgen, puzzels en persoonlijke ervaringen in met als doel hun acties, werk en/of de interactie met andere teamleden kwalitatief te verbeteren.
 
Het vraagt een continue alertheid en duiding om hardnekkige patronen, aannames, vastzittende ideeën en vooroordelen te herkennen en te doorbreken. In de intervisie groep is hier tijd en ruimte voor.
 
In principe is de begeleider neutraal. Wij doen dat alleen nét een beetje anders. Daarom noemen we dit ‘intervisie met een vleugje supervisie’. Dat geeft ons de vrijheid om duiding te geven aan processen in de groep.

5 bijeenkomsten | op uw of op onze locatie |  maximaal 6 dln | 

Wat is intervisie met een vleugje supervisie?

Tijdens ‘Intervisie, met een vleugje supervisie’ werk je aan de reflectieve vaardigheden die nodig zijn om professioneel (samen) te werken.

Tijdens korte bijeenkomsten van ongeveer 3 uur brengen teamleden hun persoonlijke ervaringen en leervragen in en worden ze uitgedaagd hun professionele stijl van werken en de interactie met elkaar kwalitatief te verbeteren.

Wat doet de begeleider?
Het vraagt alertheid en duiding om oude, bestaande patronen te doorbreken.
De begeleider let goed op hoe iemand in zijn werk staat, hoe aanspreekbaar iemand is, hoe veilig het is in de interactie, welke patronen er zijn, hoe duidelijk de taken en verantwoordelijkheden zijn voor een ieder, etc.

Tevens geeft de begeleider inzicht in de patronen die het team tegenhouden of terugtrekken naar het oude en welke juist ondersteunend zijn. De begeleider stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de communicatie.

Veilige teams

De neiging van mensen is om zich persoonlijk geraakt te voelen bij op- en aanmerkingen over het functioneren. Openlijk feedback geven op elkaar wordt dan heel beladen en geeft veel gedoe. Het voelt onveilig voor zowel de ontvanger als de gever van de feedback.

Bij de sessies is het juist de bedoeling om zo open en eerlijk mogelijk met elkaar in gesprek te gaan. Als het nodig is werken we eerst aan de aanspreekbaarheid van een ieder. Aanspreekbaar zijn is de basis voor een veilige werksfeer. 

Voor wie is dit interessant? 

Intervisie met een vleugje supervisie is interessant voor teams die professioneel met elkaar willen (samen) werken en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen aandeel daarin. 

Hoe werkt het? 

We begeleiden teams in groepen van 4 – 6 personen bij het eigen maken van de noodzakelijke vaardigheden om te bouwen aan een professionele werkcultuur.

Het programma bestaat idealiter uit 5 gezamenlijke sessies. Na elke sessie reflecteren de deelnemers op de aandachtspunten die de begeleider aan de groepsleden verstrekt.

De sessie worden begeleidt op inhoud en vorm. In die zin wijkt deze opzet af van de traditionele intervisie waarbij de begeleider zelf geen inbreng heeft, maar uitsluitend werkt met de inbreng van de deelnemers.

Ja, ik wil meer weten. klik hier om een afspraak te maken

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Stationsweg 70, 7941 HG Meppel
Telefoon: 06-20537322

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.