Voor interne trainers verzorgen wij een kort en intensief trainingsprogramma met de volgende onderwerpen:

 • Inspirerend ontwerpen van trainingen
 • Authentiek en congruent trainen
 • Optimaal leerrendement in een groep

Als interne trainer zijn je deelnemers tevens je collega. Dat vraagt soms een andere benadering.

Inhoud
Elk onderwerp bestaat uit een theoriegedeelte en uit toepassingsvaardigheden. Denk hierbij aan communicatie technieken, ondubbelzinnig geven van instructies, benoemen van groeps- en ontwikkelprocessen, wijze van presenteren, feedback geven en ontvangen, trainen met een trainingsacteur.

Persoonlijke aandacht
Je werkt en oefent in kleine groepjes zodat je zowel van de trainer als van je collega-deelnemers relevante input ontvangt. Er is veel persoonlijke aandacht van de begeleiders. Je werkt in deze training zo veel mogelijk met organisatie-eigen casussen zodat je deze direct kunt toepassen in je eigen werkcontext.

Inspirerend ontwerpen
Je leert hoe je een training opbouwt en aantrekkelijk ontwerpt. Hoe je leerdoelen vaststelt en vertaalt naar inspirerende werkvormen. En hoe je het leerrendement van de deelnemers verhoogt door de vraag achter de vraag van de opdrachtgever te achterhalen.

Authentiek en congruent trainen
Ontdek je eigen authentieke trainersstijl en gebruik deze congruent en met zelfvertrouwen. Je gaat vooral aan het werk met jezelf als instrument: hoe gebruik je  je lichaamstaal, je stemgeluid en tonaliteit, je mindset. Alles om ontspannen in je rol als trainer te staan.

Optimaal leerrendement in de groep
Als trainer herken je ondersteunende en afbrekende groepsprocessen. Je weet deze effectief te beïnvloeden. Soms blokkeren mensen in het ontwikkelen en uiten ze dit door weerstand. Je herkent deze weerstand en kunt deze adequaat ombuigen. Weerstand is vaak niets anders dan onhandige communicatie. Als trainer heb je een belangrijke rol om de deelnemer ter zijde te staan en de juiste vragen te stellen.

 Inhoud

  • Je ontwerpt moeiteloos nieuwe trainingen/workshops/korte bijeenkomsten die afwisselend en interactief zijn
  • Je authentieke trainersstijl te ontwikkelen
  • Je natuurlijk overwicht te gebruiken
  • Op welke wijze jijzelf de training kan maken of breken en wat je daar aan kunt doen
  • Hoe groepen leren en groepsdynamiek werkt. Je herkent weerstand, en je weet wat je ermee doet
  • Technieken om de onderstroom bespreek te maken. Onderstroom is dat wat er wel is in een groep, maar niet bespreekbaar is. En wel degelijk invloed heeft
  • Technieken om op verschillende niveaus te communiceren (persoonlijk, meta, interpersoonlijk)
  • Een authentieke inspirerende TOP trainer te zijn.

Praktische informatie

Dit is een 2 daagse training (van 10.00 tot 16.00 uur), 
Groep is maximaal 12 deelnemers.

Voor iedereen die in zijn/haar organisatie trainingen geeft of gaat geven en een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van de eigen ontwikkeling en trainerschap.

In company: deze training verzorgen we intern bij u in het bedrijf. Vooraf vindt een intake plaats met de contactpersoon om de doelen te bespreken en de beginsituatie te bepalen van de deelnemers. Daarna volgt een digitale intake per deelnemer om de leerwensen concreet te maken.

Mail Annemarie