Het goede gesprek 

In het goede gesprek komen veel verschillende vaardigheden, zoals oordeelloos- en waardevrij luisteren, oprecht contact maken, meeveren en vragen stellen bij elkaar. Ook persoonlijke waarden spelen een rol in gesprekken.

mail ons
Training of workshop | Op uw of onze locatie in het historische stationsgebouw van Meppel | Met eigen casuïstiek | geen klassieke rollenspellen maar veilige demo-rollenspel door de trainers | Verschillende werkvormen. 

Het goede gesprek

Doel van deze workshop is het met zelfvertrouwen voeren van diverse soorten gesprekken met leidinggevende, collega’s, medewerkers, studenten, vrijwilligers, etc. 

De focus ligt op gedrag en de communicatie. We oefenen gesprekstechnieken aan de hand van actuele casuïstiek die we uitvragen bij de deelnemers.
De theorie leggen we niet uit met een PowerPoint maar laten we je direct ervaren. Na de ervaring besteden we tijd aan reflectie waarin we eventueel ontbrekende kennis toevoegen. 

Deze workshop geeft de deelnemers: 
 • Het verbeteren van hun gesprekstechnieken.
 • Verbinding houden in het gesprek.
 • Bewust zijn of worden van de eigen communicatie en wat het effect is op de ander.
 • Kunnen afstemmen op de ander (qua gevoel, sfeer en proces), ook bij eventueel tegenwerkenden van de ander.
 • Het bereiken van vooraf gestelde doelen/resultaten.
 • Bewust worden wat de invloed is van je eigen overtuigingen op het resultaat van het gesprek.
 • Kunnen benoemen van eigen en andermans emoties.
 • Opmerken, benoemen en hanteren van een onderstroom.
 • Kunnen toepassen van meta-communicatie (communicatie over de communicatie om het gesprek verder te brengen).
 • Kwetsbaar durven zijn.
 • Kunnen reflecteren op je eigen gedrag tijdens en na het gesprek.
 • Leiding houden in het gesprek (oordeelloos luisteren, stellen van vragen).
 • Onderwerpen bespreekbaar maken voordat het ‘invreet’. 
 • Comfortabel worden met je eigen ongemak in gesprekken.
 • Niet persoonlijk nemen van een al te heftige reacties of een emoties van de betrokkenen. 
Wat kun je verwachten?
Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de situaties van de deelnemers. De ingebrachte vragen spelen we na, evalueren we en we geven een praktisch toepasbaar theoretisch kader zodat er inzicht ontstaat over wat er tussen hen en de gesprekspartner gebeurt. Wij duiden de patronen die we zien in die situaties. De deelnemers ervaren dat ze de gesprekken kunnen beïnvloeden en op welke wijze. Eventueel hebben we zelf ook een koffer vol casuïstiek waar we mee kunnen werken. 
 
 

Demo rollenspelen en spiegeltheater

Wij zijn gespecialiseerd in demo rollenspelen en spiegeltheater in trainingssituaties. Dat wil zeggen dat wij als trainers een reële situatie uitspelen, uitvergroten, verkeerd voordoen, of juist heel nauwkeurig naspelen. We vragen daarbij de input van de deelnemers om de situatie op het juiste spoor te krijgen.

Het gezamenlijk nadenken over oplossingen bevorderd eigenaarschap over de vraagstukken. De deelnemers hoeven niet per se zelf in het rollenspel te participeren, maar kunnen vanuit de zijlijn regisseren. Dit wordt veelal als veilig ervaren. Deelnemers die zich wel comfortabel voelen bij rollenspelen nodigen we van harte uit te participeren in het rollenspel.

 

Deze workshop duurt ongeveer 4 uur. 

Referenties

We hebben diverse referentieprojecten. Opdrachtgevers, telefoonnummers en contactpersonen leveren we graag op verzoek aan.

Praktische informatie

 • Voorafgaand aan een traject of aanvraag houden wij altijd een gesprek met de opdrachtgever/aanvrager. Dit gesprek kan ook eventueel via Teams of telefonisch. 
 • Deze workshop wordt altijd begeleid door twee trainers, allebei zijn ook opgeleid als trainingsacteur.
 • Tijdens de workshop zijn er concrete praktijkgerichte en reflectieve oefeningen. Er is tijd en ruimte voor persoonlijke communicatie vraagstukken mits deze relevant zijn voor de gehele groep.
 • De inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend.
 • Voor informatie: Neem contact op met Babette van den Brink of Annemarie Noordam.

 

de trainers in dit traject zijn:

(Soms werken we in een andere samenstelling met gewaardeerde collega’s.)

Trainer/coach/trainingsacteur

Annemarie Noordam

Annemarie@teamacademie.com
06-212 857 43

Trainer/coach/trainingsacteur

Babette van den Brink

babette@teamacademie.com
06- 205 373 22

Locatie 

De training kan op uw locatie plaatsvinden of in onze trainingsruimte op het station van Meppel. Op een externe locatie kan de aandacht onverdeeld naar elkaar en naar jezelf gaan.
Koffie/thee en wat lekkers is inclusief. Er is vrij parkeren en met de trein is nog gemakkelijker. Aan deze locatie zijn geen meerkosten verbonden.

Interesse? stuur ons een mail

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Stationsweg 70, 7941 HG Meppel
Telefoon:
06-20537322 (Babette)
06-21285743 (Annemarie)

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.