Het goede gesprek 

In een goed gesprek komen veel vaardigheden bij elkaar. Zoals oordeel loos- en waardevrij luisteren, oprecht contact maken, meeveren en verschillende soorten vragen stellen. Ook spelen persoonlijke waarden een grote rol in gesprekken. 

mail ons

Het goede gesprek

In deze workshop begeleiden we je om met zelfvertrouwen diverse soorten gesprekken te voeren, zoals motivatiegesprekken, feedback gesprekken, verbindende gesprekken of slecht nieuws gesprekken. 

De focus ligt op gedrag en communicatie. We oefenen gesprekstechnieken aan de hand van actuele casuïstiek 

Deze workshop geeft je: 
 • Het verbeteren van je gesprekstechnieken.
 • Verbinding houden in het gesprek.
 • Bewust zijn of worden van de eigen communicatie en wat het effect is op de ander.
 • Kunnen afstemmen op de ander (qua gevoel, sfeer en proces), ook bij eventuele tegenwerkenden van de ander.
 • Het bereiken van vooraf gestelde doelen/resultaten.
 • Bewust worden wat de invloed is van je eigen overtuigingen op het resultaat van het gesprek.
 • Kunnen benoemen van eigen en andermans emoties.
 • Opmerken, benoemen en hanteren van een onderstroom.
 • Kunnen toepassen van meta-communicatie (communicatie over de communicatie om het gesprek verder te brengen).
 • Kwetsbaar durven zijn.
 • Kunnen reflecteren op je eigen gedrag tijdens en na het gesprek.
 • Leiding houden in het gesprek (oordeel loos luisteren, stellen van vragen).
 • Onderwerpen bespreekbaar maken voordat het ‘invreet’. 
 • Comfortabel worden met je eigen ongemak in gesprekken.
 • Niet persoonlijk nemen van een al te heftige reacties of een emoties van de betrokkenen. 
Wat kun je verwachten?
Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de situaties van de deelnemers. De ingebrachte vraagstukken spelen we uit, evalueren we en we geven een praktisch toepasbaar theoretisch kader zodat er inzicht ontstaat over wat er tussen jou en je gesprekspartner gebeurt.
Wij duiden de patronen die we zien in die situaties. Als deelnemer ervaar je dat je de gesprekken kunt beïnvloeden en op welke wijze.
 
Eventueel hebben we zelf ook een koffer vol casuïstiek waar we mee kunnen werken. 
 
 

Demo rollenspelen en spiegeltheater

Wij zijn gespecialiseerd in demo rollenspelen en spiegeltheater in trainingssituaties. Dat wil zeggen dat wij als trainers een reële situatie uitspelen, uitvergroten, verkeerd voordoen, of juist heel nauwkeurig naspelen. We vragen daarbij de input van de deelnemers om de situatie op het juiste spoor te krijgen.

Het gezamenlijk nadenken over oplossingen bevorderd eigenaarschap over de vraagstukken. De deelnemers hoeven niet per se zelf in het rollenspel te participeren, maar kunnen vanuit de zijlijn regisseren. Dit wordt veelal als veilig ervaren. Deelnemers die zich wel comfortabel voelen bij rollenspelen nodigen we van harte uit te participeren in het rollenspel.

 

 

Locatie 

De training kan op de eigen locatie plaatsvinden of in onze trainingsruimte op het station van Meppel. Op deze externe locatie kan de aandacht onverdeeld naar elkaar en naar jezelf gaan.
Koffie/thee en wat lekkers is inclusief. Er is vrij parkeren en met de trein komen is nog makkelijker.

Aan deze locatie zijn geen meerkosten verbonden.

Interesse? stuur ons een mail

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Stationsweg 70, 7941 HG Meppel
Telefoon:
06-20537322 (Babette)
06-21285743 (Annemarie)

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.