Chetana, bewust zelfmanagement & communicatie

Bewustzijns ontwikkeling

Training Chetana 8 daagse | Aanmelden kan voor het najaar 2024

De training bewust zelfmanagement en communicatie gaat over jou. Het creëert een stevig fundament voor de keuzes die je maakt en de dingen die je wilt doen en bereiken in het leven zoals bijvoorbeeld in relaties of in werk of beroep.

Deze training begeleiden we samen met Willemijn van Laar, van Cemra, bewustzijn in beweging.  

De volgende editie wordt gehouden in het najaar van 2024.

 

Vragen?
Wil je vrijblijvend op de mailinglist voor deze training, stuur dan een mailtje naar babette@teamacademie.com. 

 

 

Over de training

Chetana is een Sanskriet woord voor bewustzijn.
Bewustzijn is de basis voor zelfmanagement en communicatie.

Opzet van de training
 
Door de opzet van de training geeft het cursisten om:
* Aanwezig te zijn in het hier en nu.
* Gebruik te maken van het kosmische aspect in jezelf.
* In onvoorwaardelijke liefde te ervaren ‘wat er is’.
* Omgaan met datgene wat zich aandient.
* Jezelf te zijn in de communicatie met anderen.
* Bewust en doelgerichte keuzes te maken.
 

De training Chetana creëert een stevig fundament voor de dingen die je wilt doen en wilt bereiken in je leven zoals in relaties met o.a. partner, kinderen, collega’s, je werk/beroep en de mensen waar je mee of voor werkt. Deze training brengt je opnieuw in contact met het waarnemingskanaal in jezelf, waardoor de fysieke wereld op een nieuwe manier gevoeld en ervaren kan worden.

Je wordt je bewust van de verschillende niveaus van uitwisseling in communicatie met anderen, zowel de letterlijke als de onzichtbare, telepathische communicatie. Door bewust te worden van de krachtige invloed hiervan op gedrag en ervaringen in het dagelijkse leven, wordt duidelijker welke positie jijzelf daarbij in kunt nemen.

Communicatie verloopt soepeler voor jezelf en voor de ander omdat het inzicht geeft in ‘wat van jou zelf is’ en ‘wat van de ander’. Het is een ervaringsgerichte training, die een basis vormt voor alles wat je doet en je bewustzijn enorm activeert.

De training Chetana doen is een avontuur aangaan met jezelf.

Herken je een of meerdere van de hier onder genoemde punten dan kan deze training jou veel geven

 • Vast zitten in (oude) ideeën en overtuigingen die niet meer voor je werken.
 • Meer inzicht willen krijgen in jezelf en bewust vorm willen geven aan jouw persoonlijkheid.
 • Bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, kracht, begaafdheid en talenten en deze verder willen ontwikkelen.
 • Het gevoel hebben dat je in ervaringen van alle dag blijft ‘hangen’.
 • Vaak dingen oppikken en/of veel voelen bij of van anderen en/of sferen.
 • Je hart willen volgen op een liefdevolle manier.
 • Bewust willen worden van je geestkracht, ‘de kracht van je aandacht’.
 • Op een ‘keerpunt’ in je leven staan en (andere) keuzes moeten maken.
 • Professioneel met mensen werkt of wilt gaan werken.
 • Een basis in jezelf wilt creëren waar vanuit je in het hier en nu aanwezig kan zijn en om wilt gaan met wat er op je pad komt.
 • Een stevig fundament willen creëren voor verdere ontwikkelingen in jouw bewustzijn.
 • Willen ontwikkelen in het bewust keuzes maken en doelen stellen vanuit je verlangen, vanuit je hart en dit ook leven in de maatschappij.
 • Het gevoel hebben: ‘ik wil het graag, maar ik kan het niet’ of ‘ik durf niet, maar het is nog steeds een wens’.

“Chetana geeft dat je gemakkelijker, en op een voor jouw natuurlijke en liefdevolle manier je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Het is een goede basis voor ontwikkelingen in bewustzijn en voor het maken van eigen en/of andere keuzes“.

Babette van den Brink • Begeleider

In de training Chetana gaat de aandacht naar de volgende thema’s. 

 • Overtuigingen en ideeën: mensen zijn uniek, er is er maar één van de mens die jij bent. Je hebt je eigen overtuigingen en ideeën. Zonder overtuigingen en ideeën kun je op aarde niet leven. Je zou dan alleen waarnemen, en niet meer ervaren. Door het onderzoeken van je bewuste- en onbewuste overtuigingen en ideeën verwerf je de vrijheid om jouw overtuigingen en ideeën bewust te kunnen kiezen en te veranderen als je dat wilt.
 • Aandacht oefeningen: mensen doen van alles met hun aandacht. Daar waar je bent met je aandacht, wordt zichtbaar. Je gaat het verschil in jezelf ervaren waar je bent met je aandacht bij de vragen: ‘wat vind ik?’, ‘wat zie ik?’ en ‘wat voel ik?’. Aandacht speelt een belangrijke rol in de gehele training.
 • Ervaren/voel-, label- en afstemoefeningen: in dit individuele proces is de begeleiding individueel. Er komt veel bij elkaar in deze oefeningen: waarnemen, voelen hoe het voelt, het lichaam als klankbord en achteraf de ervaring. Mensen zijn ‘gevoelswezens’. In de training Chetana wordt veel aandacht besteed aan deze oefeningen. Je kunt alles voelen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen ervaringen. Stap voor stap worden de verschillende niveaus van voelen duidelijk, inzichtelijk en hanteerbaar.
 • Transformeren: het omzetten, uit je systeem halen van ideeën, overtuigingen en creaties, die niet meer vóór jou werken. Dit met de intentie om bewust en vanuit het hier en nu er opnieuw invulling aan te geven. Dit is een individueel proces.
 • Intentieoefeningen: het bewust creëren van intenties. Bewust worden hoe intenties werken. Weten wat je werkelijke intenties zijn. Herkennen vanuit welk niveau in jezelf je bewuste intenties kunt creëren. In je hart ‘weet’ je wat je werkelijk wilt. Het herkennen en ruimen van ‘tegenwerkende‘ intenties in je systeem die je al eerder eens gecreëerd hebt. Het bewust creëren van intenties in het hier en nu geeft richting aan je leven.
 • Identiteiten: in vrijheid vorm geven aan jouw unieke zelf. Om hier op aarde te kunnen functioneren nemen we identiteiten aan. Middels deze identiteiten maken we bekend hoe we graag ‘gezien willen worden’ in de maatschappij. Als je iets bewondert of afwijst in de ander, mag je er van jezelf geen gebruik van maken. Er gaat dan veel energie en aandacht naar het ‘net zo willen zijn’ of naar het ‘niet zo mogen zijn’. Het is belangrijk om de ‘identificatie’ met een identiteit op te heffen. Dan is er ruimte om jouw unieke zijn tot uitdrukking te brengen door middel van identiteiten die in vrijheid gekozen zijn vanuit je eigen ‘natuurlijke zijn’ ingevuld worden.
 • Doelen: alle ingrediënten uit de training komen in de laatste twee dagen over ‘doelen’ bij elkaar. Het belang van doelen. Mensen die geen of geen duidelijke doelen hebben, hebben geen richting en handelen vaak willekeurig. Het stellen van doelen en je ermee kunnen verbinden, kan bepalend zijn voor de kwaliteit van iemands leven. Als je je doel weet, is je intentie duidelijk en weet je je focus. Je kunt dan makkelijker en duidelijker ‘ja’ of ‘nee’ zeggen bij alles wat er op je afkomt in het leven.
 • Weerstand en verlangen: te herkennen aan ‘ik wil het graag, maar ik kan het niet’ of ‘ik durf niet, maar het is nog steeds een wens’. In een dualiteit zitten weerstand en verlangen eigenlijk in één gefixeerde stroom. Er gebeurt niets, maar het gaat ook niet weg. Je kunt deze weerstand-verlangen in je doelen neutraliseren, zodat je uit de fixatie komt en weer vrijheid van keuze hebt.

“De training Chetana is geen groepsproces, de mensen doen deze training op een eigen ritme en niveau, en we begeleiden daarbij afgestemd op wat de deelnemers nodig hebben.
Door de opzet van de training en de volgorde van de thema’s komen deelnemers op een natuurlijke manier bij de volgende stap in hun ontwikkeling. Vaak geven ze die zelf al aan”.

Willemijn van Laar • Begeleider

Praktische informatie

 • Met elke deelnemer vindt een individueel gesprek plaats voorafgaand aan de training.
 • Er wordt gewerkt vanuit het hier en nu. In het hier en nu komen verleden, heden en toekomst bij elkaar.
 • Tijdens de training ontwikkel je, via concrete praktijkgerichte oefeningen en door directe persoonlijke ervaringen.
 • De inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend.
 • Het merendeel van de training bestaat uit persoonlijke begeleiding en er zijn ook gezamenlijke oefeningen.
 • Er zijn oefeningen die je individueel doet, en oefeningen die je doet met coaching van andere deelnemers.
 • De training is niet therapeutisch, maar kan wel een therapeutische uitwerking hebben. Door de opzet van de training en het materiaal geeft het eerder een ‘speelse sfeer met humor’.
 • De training wordt gegeven in 8 dagen: twee weekenden van 3 dagen, en 1 weekend van 2 dagen. Dit laatste weekend gaat speciaal over jouw doelen.
 • Tijden: de eerste twee weekenden beginnen op vrijdagmorgen om 9.30 uur, het laatste weekeinde op zaterdagmorgen ook om 9.30 uur. De andere dagen beginnen allemaal om 8.30 uur. De dagen eindigen rond 18.30 uur en zondag om 17.00 uur.
 • De training vindt plaats in het najaar en soms ook in het voorjaar.
  De eerstvolgende editie is in het najaar van 2024.  
 • Bijdrage: € 1.295,- vrijgesteld van BTW, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.
 • Plaats: de training wordt gegeven in de trainingsruimte van het stationsgebouw van Meppel, Stationsweg 70.
 • Voor opgave en informatie: Neem contact op met Babette van den Brink, babette@teamacademie.com of bellen op 06-20537322.

 

“Het is bijzonder te ervaren hoe de deelnemers in deze training meer bewust worden van ‘in liefde verbonden zijn met alles wat is’ terwijl juist het unieke van de persoon duidelijker naar voren komt en er mag zijn”.

Babette van den Brink • Begeleider

Over CEMRA bewustzijn in beweging

Willemijn van Laar heeft een eigen centrum in Ruinerwold met de naam CEMRA. Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden van individuele sessies, cursussen, trainingen en opleidingen. Willemijn is zich sterk bewust van de ‘nieuwe tijd’ waarin we leven en de ontwikkelingen die gaande zijn.

In haar lessen kan ze zich afstemmen op verschillende frequenties en dimensies.

Ze heeft verschillende trainingen en opleidingen gevolgd zoals Tai’chi Chuan, Aura- en Chakra healers, Intuïtieve massage en Chetana Master en wizard.  Daarnaast heeft ze energie- en lichaamswerk gedaan.

Willemijn: “Ik heb een holistische manier van werken ontwikkeld, waarin ‘in liefde ervaren’, ontwakend bewustzijn en humor een belangrijke plaats innemen”.

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie
Stationsweg 70,
7941 HG Meppel
Telefoon:
06 – 21285743 (Annemarie Noordam)
06 – 20537322 (Babette van den Brink)

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.