Sta je met het je collega’s voor een verandering in werkwijze of samenstelling? Geeft dat verdeeldheid of spanning in het team, de samenwerking en/of de organisatie?

Met deze training ‘Veranderen, krijg je team ook mee’ geven we laagdrempelig inzicht in teams inclusief leidinggevenden om kunnen gaan met opgelegde verandering.

Omgaan met opgelegde verandering

In deze workshop belichten we de gevoelens en de emoties die kunnen spelen van zowel veranderaar als van degenen die ‘moeten’ veranderen. Deze twee kunnen onbedoeld met grote snelheid van elkaar af bewegen. Terwijl ze elkaar juist nodig hebben.

Inzicht in gedrag- en communicatie patronen kunnen helpen weer gezamenlijk verder op te trekken in het verander proces.

We maken inzichtelijk hoe veranderprocessen kunnen vastlopen door onbedoeld gedrag van de betrokkenen. Dat gaat zowel over het individu die mee moet in de verandering als over de groepsprocessen die gaan werken als er meerdere mensen betrokken zijn.

Deze workshop: 

  • geeft inzicht.
  • opent het gesprek over veranderingen in de organisatie.

Ons doel: onderling begrip voor elkaar en openlijke en constructieve communicatie. Om met elkaar weer verder te kunnen.

Voor wie is dit interessant? 

Deze training is interessant voor professionals die veranderingen begeleiden en teams die te maken krijgen met opgelegde veranderingen.  

De training geeft: 

  • inzicht in veel voorkomend gedrag bij opgelegde veranderingen
  • inzicht in het persoonlijke effect van de verandering bij de betrokkenen.
  • Manieren om professioneel om te gaan met tegenreacties van betrokkenen die ook heel persoonlijk kunnen worden.

‘Er is weerstand op de verandering’ horen we vaak. En ‘dat vraagt tijd, en dat hebben we niet’. Weerstand is ook heel frustrerend voor de veranderaar die de blik al op de eindstreep heeft.

Weerstand noemen wij meestal: onhandige communicatie.
Iemand is geraakt of voelt zich niet serieus genomen. Luisteren naar wat er (al dan niet onhandig) écht gezegd wordt is de uitdaging voor de veranderaar.

Inzicht in veel voorkomende reacties en emoties helpt daarbij. 

Deze training is gericht op inzicht maar ook op het toepassen in de praktijk. Zowel voor veranderaar als voor het team interessant!
 
Het begeleiden van verandering vraagt best veel van de veranderaar en van het team.
 
Stel: Er staat een boze, want teleurgesteld, collega voor je die het beslist niet eens is met de manier van veranderen, het tempo, of het doel.
De veranderaar heeft geleerd goed te luisteren en door te vragen. Hoe diegene het ook probeert, het lijkt niet het gewenste effect te hebben. De emoties lopen snel op, bij beide partijen. 
 
Wat nu?
In deze workshop begeleiden we je hoe je met deze situaties om kunt gaan. Hoe buig je mee, hoe houd je het overzicht, hoe blijf je professioneel en hoe ga je écht in gesprek?
 
Groepsdynamiek
Het team en de dynamiek in de groep heeft ook invloed op gedrag en communicatie van de teamleden. We geloven sterk in de kracht van het individu, maar we vlakken de kracht van het team zeker niet uit. Als veranderaar kun je gebruik maken van die kracht en deze vóór je laten werken. We laten je ervaren hoe.
 
Leiderschap

Als veranderaar of als leidinggevende wordt er veel van je gevraagd. Je wilt graag de relatie met iedereen goed houden, maar ook de veranderopdracht volbrengen.
Als de spanning oploopt kan de kritiek op de verandering persoonlijk worden. En dat kan best pittig zijn!

Lees hier het inhoudelijke interview dat PGO Support schreef over deze workshop. 

Naar interview

Doelgericht
Communicatie
Creatieve Inspiratie

Team Academie Organisatie development

Stationsweg 70 – 7941 HG Meppel
Telefoon: 06-21285743

kvk: 73451134 Noordam & Van den Brink

Noordam & van den Brink is opgenomen in het Register Instellingen met Team Academie omdat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.